Logotip Vrhovnega sodišča RS

IZJAVA O DOSTOPNOSTI


Spletišče portal e-Sodstvo je zaradi svoje specifične narave vsebin le delno skladno s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1, ki je predpisan z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O, ZDSMA).

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, zavezanec po ZDSMA, je na podlagi ocene iz prvega odstavka 6. člena ZDSMA ter na podlagi začetne analize dostopnosti spletnega mesta strokovnih izvajalcev NSIOS certifikata spletne dostopnosti, ugotovilo, da prilagoditev dostopnosti trenutno obstoječega spletišča zanj pomeni nesorazmerno breme.

V pripravi je nov spletni portal, ki bo izveden v skladu z omenjenim standardom SIST EN 301 549 V3.2.1. in ZDSMA. Nova verzija portala e-Sodstvo bo dana v uporabo najkasneje 30.6.2026.


1. Povratne informacije

Za pridobitev posameznih dostopnih vsebin s portala e-Sodstvo ter informacij o dostopnosti samega spletišča lahko pišete na poštni naslov:

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: urad.vsrs@sodisce.si


2. Nadzorni organ

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) opravlja:

Inšpektorat za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

e-naslov: gp.irsid@gov.si


3. Priprava Izjave o dostopnosti

Aktualna izjava je bila pripravljena 2. aprila 2024 na podlagi strokovne analize dostopnosti, ki je bila opravljena v okviru NSIOS certifikata spletne dostopnosti.

Ta izjava je bila nazadnje posodobljena 7. maja 2024.