Logotip Vrhovnega sodišča RS

Izjava o dostopnosti

Spletišče portal e-Sodstvo ni združljivo s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1, ki je predpisan z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O, ZDSMA).

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, zavezanec po ZDSMA, je na podlagi ocene iz prvega odstavka 6. člena zakona ugotovilo, da bi prilagoditev spletišča ranljivim skupinam zanj pomenilo nesorazmerno breme.

Za informacije o dostopnosti spletišča in o vsebini spletišča lahko pišete na naslov:

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

e-pošta: urad.vsrs@sodisce.si

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena ZDSMA opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo. V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, po navadni pošti ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Ta izjava je bila nazadnje posodobljena 21. aprila 2023.